Akty prawne w ubezpieczeniach

Ustawa o OC

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawy i rozporządzenia dotyczące zawodów objętych obowiązkowym OC:

Adwokat:

Prawo o adwokaturze

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Radca prawny:

Ustawa o radcach prawnych

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Notariusz:

Prawo o notariacie

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Broker ubezpieczeniowy:

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeń

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Rzecznik patentowy:

Ustawa o rzecznikach patentowych

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Pośrednik nieruchomości:

Ustawa o pośrednictwie nieruchomości

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Użytkownik samolotu:

Rozporządzenie unijne o obowiązkowym OC

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Architekci i inżynierowie budownictwa:

Ustawa o prawie budowlanym

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Badania sprawozdań finansowych:

Ustawa o podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Doradca podatkowy:

Ustawa o doradztwie podatkowym

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Organizator imprezy masowej:

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Rzeczoznawca majątkowy:

Ustawa o prawie geodezyjnym i kartograficznym

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie o obowiązkowym OC

Zarządca nieruchomości:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Rozporządzenie o obowiązkowym OC