Obowiązkowe ubezpieczenia OC użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą

Obowiązek posiadania OC Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych podmiotów, świadczących usługi lotnicze, wynikł z konieczności dostosowania prawa polskiego do unijnego. Zakres oraz przedmiot […]