Ubezpieczenia OC: wszystkie w jednym miejscu…

Ubezpieczenia OC: wszystkie w jednym miejscu…

wszystkie ubezpieczeniaW życiu każdego człowieka mogą przydarzyć się różne sytuacje, w których bardzo pomocne okazują się różnego rodzaju ubezpieczenia osób lub mienia. Istnieje wiele wariantów ubezpieczeń i jeszcze więcej firm oferujących tego rodzaju usługi dla swoich klientów. Jednym z podstawowych ubezpieczeń jest ubezpieczenie OC, a więc Odpowiedzialności Cywilnej. Ten rodzaj ubezpieczenia najczęściej kojarzy się z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które musi co roku wykupywać każdy kierowca posiadający zarejestrowany w Polsce samochód. A jednak w rzeczywistości zakres OC jest dużo szerszy…

Nasz serwis internetowy to miejsce, gdzie postanowiliśmy zgromadzić informacje i dane o wszystkich ubezpieczeniach OC dostępnych na rynku. Zarówno o ubezpieczeniach komunikacyjnych jak i innych chroniących odpowiedzialność cywilną. W internecie jak zwykle jest mnóstwo informacji, ale ciężko je znaleźć i zweryfikować. Podobnie jest z ofertami: jeśli chcemy znaleźć konkretną ofertę ubezpieczenia OC – musimy się nieco napracować… Stąd pomysł na tę stronę internetową, która postara się uporządkować informacje o ubezpieczeniu OC – mamy nadzieję, że znajdziecie tu interesującą Was wiedzę. Jeśli macie pytania: zapraszamy do kontaktu oraz komentowania.

Zgodnie z artykułami zawartymi w Kodeksie Cywilnym, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego to zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie wszelkie ekonomiczne skutki szkód wyrządzonych osobom trzecim. Tym sposobem można wyróżnić cały szereg rodzajów OC, wśród których można wymienić ubezpieczenia OC obowiązkowe oraz dobrowolne. Są one kierowane do różnych grup zawodowych oraz społecznych, zarówno do osób prywatnych, jak i prowadzących własną działalność gospodarczą, a także do podmiotów typu spółki prawa handlowego (Sp. z o.o., S.A.).

Najpowszechniejszym ubezpieczeniem OC jest oczywiście to, którego obowiązek posiadania ma każdy kierowca. W tym przypadku o wysokości stawki OC decyduje wiele zmiennych: wiek, staż za kierownicą, rodzaj posiadanego auta, miejsce zameldowania/zamieszkania. To z czego niewielu z nas zdaje sobie sprawę to fakt, że możemy kupić najtańsze OC! Niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego, komunikacyjne ubezpieczenie OC jest zawsze takie samo: reguluje to ustawa i każde ubezpieczenie OC tego typu chroni nas (a w zasadzie osoby poszkodowane w potencjalnej kolizji) w jednakowy sposób. Warto skorzystać np. kalkulatora OC (porównywarki ubezpieczeń) i porównać gdzie możemy kupić najtańsze OC.

Istnieje wiele grup zawodowych, których przedstawiciele mają według prawa polskiego obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. Wśród nich należy wymienić m.in.:

Z kolei dobrowolnemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej mogą podlegać m.in.:

Grup zawodowych, które powinny pomyśleć nad ubezpieczeniem OC jest dużo więcej. Mówiąc prościej, ten rodzaj ubezpieczenia jest kierowany do wszystkich tych, których działalność może narazić w jakiś sposób zdrowie, życie lub majątek osób trzecich. Wówczas to ubezpieczyciel pokrywa straty finansowe, płacąc odszkodowanie bezpośrednio do rąk poszkodowanego. Odszkodowanie takie może być przyznane za względu na czyny niedozwolone osoby ubezpieczonej lub za niewykonanie, bądź nienależyte wykonanie umowy, które skutkuje stratami osób trzecich.

Oczywiście każde ubezpieczenie OC jest w stanie pokryć sumę odszkodowania tylko do określonej kwoty pieniężnej. Jest ona ustalona na mocy umowy pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem i jest to tak zwana suma gwarancyjna. Istnieją jednak uwzględnione przez polskie prawo przypadki, w których to towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo dochodzić od ubezpieczającego zwrotu odszkodowania, które zostało wypłacone osobie poszkodowanej.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, te dobrowolne, kierowane są jednak nie tylko do konkretnych grup zawodowych. Z powodzeniem można korzystać z nich w życiu prywatnym, a towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w zanadrzu wiele ciekawych ofert, które można dobierać do swoich własnych potrzeb. Warianty tego ubezpieczenia różnią się między sobą przede wszystkim zakresem ubezpieczenia oraz jego sumą (maksymalną wysokością odszkodowania). Trzeba pamiętać o tym, że zazwyczaj suma gwarancyjna, którą obejmuje dana polisa ubezpieczeniowa, zazwyczaj zmniejsza się wraz z każdorazowym wypłaceniem odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy. Aby zwiększyć lub uzupełnić sumę gwarancyjną, należy albo wpłacić dodatkową składkę, albo po prostu, już po wykorzystaniu całej sumy gwarancyjnej, wykupić nowe ubezpieczenie.

„Prywatne” ubezpieczenia  OC najczęściej rekompensują jedynie szkody powstałe na terenie Polski. Jeśli jednak chcemy, by dana polisa chroniła nas również w krajach europejskich, a nawet całego świata, można próbować poszerzyć zakres polisy, co jednak wiąże się z reguły z wyższymi składkami ubezpieczeniowymi.

Jakie więc płyną korzyści z wyboru polisy OC, zwłaszcza tej dobrowolnej?

W przypadku obowiązkowego OC (np. pojazdu), sprawa jest jasna – zakład ubezpieczeń w zamian za wyliczoną składkę przejmuje na siebie ryzyko wypłaty ewentualnego odszkodowania. Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zazwyczaj zapisana w odpowiedniej ustawie (w przypadku OC komunikacyjnego to odpowiednio 5 mln EUR i 1 mln EUR za szkody na osobach i mieniu). 

Dobrowolne ubezpieczenia OC są nieco inne – nie jesteśmy przecież zobligowani do ich wykupienia… Ubezpieczony otrzymuje ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym bądź zawodowym, w zakresie, który obejmuje dana polisa. Jeśli poszkodowana zostanie osoba trzecia, nie musimy martwić się o skutki finansowe, gdyż to towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się wypłaceniem odszkodowania. Oczywiście suma gwarancyjna (oraz wynikające z niej składki) ustalane są indywidualnie, nie zależą przecież od zapisów ustawy…

Dzięki szerokiej ofercie ubezpieczeń OC każdy z nas może samodzielnie dobrać odpowiedni dla siebie zakres ochrony oraz sumę ubezpieczenia, która będzie miała wpływ na wysokość ewentualnego odszkodowania. Często, przedłużając umowę, otrzymuje się dodatkowe zniżki za dotychczasowy bezszkodowy okres ubezpieczenia, bądź po prostu jego kontynuację.

Podsumujmy…

Zapraszamy Was do przeczytania wszystkich materiałów, które zgromadziliśmy w temacie ubezpieczeń OC na tej stronie lub naszym drugim blogu o ubezpieczeniach OC. Staraliśmy się zebrać wszystkie informacje i w miarę możliwości wskazać obowiązujące akty prawne regulujące kwestie danego rodzaju ubezpieczenia OC.

Jeśli macie pytania bądź chceilibyście podzieliś się swoją wiedzą na temat ubezpieczeń, zapraszamy do kontaktu oraz komentowania wpisów.

Pozdrawiamy,

Dobrowolnie Ubezpieczeni;)