Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na wykonywanie świadczenia zdrowotnego

Dla kogo obowiązkowe OC?

Zawód lekarza, pielęgniarki lub innych osób, świadczących usługi medyczne, jest niezwykle odpowiedzialnym zajęciem. Osobom, podejmującym się wykonywania zawodów medycznych, stawiane są wysokie wymagania: muszą one posiadać odpowiednie wykształcenie, mieć praktykę oraz stale poszerzać swoje kompetencje. Konsekwencje błędów lub zaniechać w sztuce lekarskiej mogą być poważne i prowadzić do utraty zdrowia lub życia pacjenta.

ubezpieczenie oc lekarzeW związku z tym, w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub świadczącego usługi medyczne, prawodawca zobowiązał tego typu podmioty do posiadania obowiązkowej polisy OC.

Na podstawie niniejszego rozporządzenia obowiązek posiadania ubezpieczenia spoczywa na każdym podmiocie, świadczącym usługi medyczne, bez względu na wielkość i zakres tej działalności. Różnica widoczna natomiast jest w sumie gwarancyjnej, na którą umowa o ubezpieczeniu powinna być zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla poszczególnych podmiotów

 • 100.000 euro przy jednym zdarzeniu i 500.000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – wartości te dotyczą szpitali
 • 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – dotyczy całodobowych i stacjonarnych świadczeń w placówkach innych niż szpitale
 • 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy prowadzą indywidualną praktykę lekarską lub specjalistyczną praktykę lekarską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, której podstawą jest umowa zawarta z tym przedsiębiorstwem
 • 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – dotyczy lekarzy posiadających indywidualną praktykę lekarską i prowadzą ją w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej
 • 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – dotyczy pielęgniarek i położnych, które prowadzą indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarki lub położnej, a także indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarki i położnej wyłącznie w miejscu wezwania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, której podstawą jest umowa zawarta z tym przedsiębiorstwem
 • 30.000 euro na jedno zdarzenie i 150.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki zawarte są w umowie ubezpieczenia OC – dotyczy pielęgniarek i położnych, które prowadzą indywidualną lub specjalistyczną praktykę pielęgniarki lub położnej w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej

W przypadku, gdy dany podmiot prowadzi więcej niż jeden rodzaj działalności to suma gwarancyjna jest równa najwyższej sumie dla jednego z rodzajów usług.

Czego OC nie obejmuje?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotów świadczących usługi medycznie nie obejmuje:

 • szkód wyrządzonych przed podmiot po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej
 • polegających na kradzieży, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy i majątku osób trzecich
 • naprawy szkód wynikłych z działań wojennych, wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru
 • naprawy szkód wynikłych z zapłaty kar umownych
 • szkód, będących następstwem zabiegów estetycznych i kosmetycznych, jeśli nie było one przeprowadzone w wyniku urazu, wady wrodzonej, choroby lub następstwa jej leczenia.